Licentie Bèta Challenge

Op 12 oktober heeft er bij ons op school een licentiegesprek plaatsgevonden met het Bèta Challenge consortium. Tijdens dit gesprek is er kritisch gekeken naar waar de school op dit moment staat in de ontwikkeling van het Bèta Challenge Programma in de klassen 1 t/m 3 van onze mavo afdeling. De commissie heeft gebruik gemaakt van de aandachtsgebieden en criteria uit het kwaliteitszorgmodel van het consortium.

We zijn dan ook trots te melden dat we met ingang van 2022-2023 officieel een Bèta Challenge licentie hebben gekregen voor de komende vier jaar. En we met veel plezier het praktijk gerichte vak  Bèta Challenge naast het vak Dienstverlening en Producten kunnen aanbieden en verder ontwikkelen voor onze mavo leerlingen.

Vanmiddag mochten wij het bijbehorende plakkaat in ontvangst nemen. De honneurs werden waargenomen door de docenten Van Eekelen en Schreuders, de heer Vogel, afdelingsleider mavo en enkele leerlingen.

SideMenu