Voorleerlingen

Heel veel informatie staat op het Coolportal. Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar hun inloggegevens. 

Huisregels

Wij verwachten van leerlingen op het Walburg College dat zij respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan. Eten en drinken mag in de gangen en in de aula, maar houd de school netjes. Leerlingen zijn altijd op tijd in de les. Hiermee wordt overlast voor anderen voorkomen.

Bij deelname aan buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, reizen, en feesten, houden leerlingen zich aan de voor die activiteit gestelde regels. Wangedrag wordt aan ouders gemeld en kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan buitenschoolse activiteiten.

De huisregels van het Walburg College en De huisregels van Winkelcentrum Walburg

Neem je eigen device mee

Alle leerlingen in de onderbouw van het Walburg College werken met een iPad / tablet / chromebook / laptop (als hulpmiddel in de lessen). Je mag zelf kiezen wat je het liefste gaat gebruiken.

Je moet het device ook zelf aanschaffen. Dit kan je doen in een winkel, maar je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van ’the rent company’. Hoe dat werkt, lees je in deze flyer.

Let op: bij iPads en tablets wordt gebruik gemaakt van de App-store. Als het besturingssysteem verouderd is, bestaat de kans dat bepaalde verplichte apps niet gedownload kunnen worden. Een chromebook of laptop heeft dit probleem niet. 

Wij raden aan een stevige beschermhoes aan te schaffen ter bescherming van het iPad / tablet / chromebook / laptop.

Op de eerste schooldag moet het device gebruiksklaar zijn, zodat je je apps kunt installeren. Gebruiksklaar betekent dat je het device thuis al hebt aangezet en ingesteld.

Leerlingen raad

De leerlingenraad op het Walburg College bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen uit alle leerjaren, van alle niveaus. Als leerlingenraad doen wij ons best om de leerlingen van het Walburg College een zo leuk en fijn mogelijke tijd te bezorgen op school.

Wij kijken samen met andere leerlingen hoe we de sfeer, de kwaliteit (van onderwijs) en alles wat daar bij hoort van school te verbeteren. Wij kijken met een kritische blik naar wat er beter kan op school. En kan er wat beter? Dan gaan wij er achteraan! Wij proberen punten op school te verbeteren door advies uit te brengen aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad is dan ook het verbindingsstuk tussen de leerlingen, leraren en de schoolleiding.

Naast dat wij ons druk maken over de belangen van de leerling, organiseren wij ook leuke evenementen zoals de jaarlijkse valentijnsactie.

Wij zijn er om de leerling een stem te geven. Wij zijn voor en door leerlingen!

FLOW

Feest Los Op Walburg (FLOW) is de naam van de schoolclub van leerlingen en docenten. FLOW organiseert alle feestelijke activiteiten voor de leerlingen.

Klik hier om naar de Facebook Schoolfeesten pagina te gaan.

Informatie over
lesstof, toetsen, cijfers en reglementen

Hieronder vind je alle bestanden met belangrijke informatie.

PTO

Het Programma Toetsing Onderbouw (PTO) geeft een omschrijving van de leerstof en de weging van de toetsvormen die per leerjaar worden gegeven. De lesstof uit de PTO’s wordt door de docent opgegeven aan de leerlingen. Hierbij wordt, voor praktische opdrachten, ook duidelijk aangegeven wanneer iets af moet zijn. 

Leerjaar 1

PTO m1

PTO mh1

PTO hv1

PTO hvtech1

PTO hvtto1

Leerjaar 2

PTO m2

PTO mh2

PTO h2

PTO hv2

PTO hvtech2

PTO vtech2

PTO hvtto2

Leerjaar 3

PTO m3

PTO h3

PTO v3

PTO hvtech3

PTO vtech3

PTO hvtto3

Leerjaar 4

PTO v4

 

De deadlineregeling die hoort bij de praktische opdrachten uit de PTO’s lees je hier

Overgangsregeling

In de overgangsregeling staan per afdeling de regels waaraan een leerling moet voldoen om bevorderd te worden naar een volgend leerjaar.

Overgangsregeling 2023-2024

Het decanaat

De decaan/loopbaanbegeleider bereidt, samen met de mentoren, de leerlingen voor op het kiezen van hun profiel of vakkenpakket. In de bovenbouw helpt de decaan de leerlingen en de mentor bij het kiezen van hun vervolgopleiding.

Informatie voor zowel leerlingen als ouders over profielkeuze, studiekeuze, onderwijsinstellingen en studiefinanciering, kunt u ook vinden op de eigen websites van de decaan. Naast landelijke berichtgeving over deze onderwerpen komt ook school specifieke informatie aan bod. Een deel van de website is afgeschermd en alleen toegankelijk voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren. De websites zijn bereikbaar via onderstaande links:

Voor mavo leerlingen van klas 1 t/m 4:
mijn.intergrip.nl/login

Voor havo/ vwo leerlingen vanaf de 3e klas:
app.lyceolob.nl

Je kunt de StudiekeuzeApp van Lyceo LOB ook downloaden via Android of Apple

De decanen zijn te vinden op de 1e verdieping in de decanenkamer. Je kunt  binnenlopen om een afspraak te maken, maar je kunt ook een mail sturen naar monica.de.wit@ozhw.nlwassima.zaanan@ozhw.nlfadoua.alhaft@ozhw.nl .

Profielkeuze

In leerjaar 3 kiezen de leerlingen een profiel. Hiervoor maken zij gebruik van het keuzeschema mavo, havo of vwo

 

PTA

Het schoolexamen start in de bovenbouw, wordt door de school georganiseerd en bestaat uit toetsen, opdrachten en handelingsdelen zoals vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Het PTA is een belangrijk document. Daarin lees je wat, wanneer en hoe er getoetst wordt.

Examenreglement

Het examenreglement is gebaseerd op alle geldende wetgeving, waaronder in ieder geval de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

De artikelen uit de Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en de WVO 2020 die relevant zijn voor jou en jouw wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) zijn, naast de artikelen die ter invulling van de school zijn, in dit examenreglement opgenomen. Daar waar een artikel rechtstreeks verwijst naar een artikel uit het Uitvoeringsbesluit of de WVO 2020 is het bijbehorende nummer van dat artikel tussen haakjes vermeld.

Examenreglement Walburg College 2023-2024

Examenorganisatie

De organisatie van het examen is in handen van de volgende personen:

Examenorganisatie:

 • Directeur
  Karlijn van Doorn
  Directeur
 • Examensecretaris
  Marit van den Ende
  Docent

Voor het schooljaar 23-24 is de onderstaande examencommissie benoemd en vastgesteld.

Examencommissie:

 • Voorzitter
  Robbert Langenberg
  Docent, examinator
 • Secretaris

  Docent, examinator
 • Lid
  Marian Zandbelt
  Docent, examinator
 • Lid
  Linda Huyn
  Docent, examinator
 • Lid
  Renske Krijger
  Docent, afdelingsleider
 • Applicatiebeheer
  Guilliette van der Waal
  Administratief medewerker

Anders, nl:

 • Rol
  Ellen van de Giessen (administratieve ondersteuning)
  Administratief medewerker
SideMenu