Tweede Kamerlid Simone Richardson te gast bij het Walburg College

Hoewel het een vrijdagmiddag betrof, waren de leerlingen maatschappijleer van mavo, havo en vwo van het Walburg College in grote getalen aanwezig in de theaterzaal van Spektakel. Met oog op de verkiezingen van 2023 was namelijk Tweede Kamerlid voor de VVD Simone Richardson uitgenodigd. Met de portefeuilles onderwijs en sport een ideale gesprekspartner voor de school over politiek en host Maurits Bredius ging dan ook direct van start.

Na vragen over hoe zij in de Kamer terecht was gekomen en hoe een dag van een Kamerlid eruit ziet, mochten de leerlingen vragen stellen. Deze waren veelsoortig: vragen over andere politici als Rutte en Wilders, ideeën over schoolsporten zoals in Amerika en interesses over hoe Simone het lerarentekort denkt op te lossen. Met een afwisseling tussen vragen van de docent Bredius en die uit het publiek, wist mevrouw Richardson goede antwoorden te geven. Gelukkig, want de leerlingen zullen dit nodig hebben voor hun opdrachten voor maatschappijleer. Naast de schoolse verplichting, lichtten meerdere oogjes op: het vonkje om actief te worden voor de politiek in Nederland ontvlamde bij menig puber. Het was een fijne, interessante bijeenkomst, waarbij leerlingen al aangaven zichzelf te zien als toekomstig politieke collega’s, iets waar we allemaal op hopen!

SideMenu